Permutacje 2019

Obecność nowych mediów przyczynia się do rekonfigurowania sfery zmysłowości. Powstaje wiele obiektów, programów, urządzeń, a także prac artystycznych, które angażują dotyk i ruch. Można powiedzieć, że nasze dotychczasowe przyzwyczajenia zostają wzięte w nawias. Przechodzimy od lektur linearnych, narracji do baz danych, odbioru rozproszonego, wielokierunkowego i fragmentarycznego. Stajemy na granicy gdzie po jednej stronie mamy skończone czekające na przekazanie całości, a po drugiej stronie znajdują się aporetyczne fragmenty układane w konstelacje znaczeń.

Robert B. Lisek
Robert B. Lisek, Sybil

Rekonfiguracja dokonuje się również ze względu na szerokie spektrum technik manipulacji obrazem i dźwiękiem, które doprowadzają do efektów kolażu i miksu. Mamy do czynienia z całą paletą technicznych możliwości postprodukowania treści, nakładania na siebie przekazów, dublowania ich i osiągania sytuacji niepewności, co do tego, z czym mamy do czynienia.

Mirosław Rajkowski
Mirosław Rajkowski, Nirwana

Artyści tworzą nowatorskie sytuacje estetyczne, w których odbiorca uczy się tego, w jaki sposób można poznawać dane dzieło sztuki. W ten sposób poddana zostaje krytyce klasyczna formuła sztuki, gdzie chodzi wyłącznie o kontemplacyjny odbiór ukierunkowany na transfer znaczenia. W sztuce komputerowej interaktor wytwarza własną wersję dzieła sztuki określając zarazem parametry zmysłowe, w oparciu o pewną ramę zmysłową.

Przemysław Sanecki
Przemysław Sanecki, Impossible Bodies

W kontekście festiwalu istotnym pytaniem staje się, w jaki sposób repetycja i wariacja stają się medium odpowiedzialnym za zmianę w postrzeganiu dzieła sztuki, odpowiedzialnym za rekonfigurowanie postrzegania siebie, odpowiedzialnym za rekonfigurację zmysłowości. W jaki sposób powtórzenie buduje podstawy naszej oceny dzieła sztuki, w jaki sposób wpływa na nie lub je modyfikuje.

Roman Bromboszcz
Roman Bromboszcz, midi_wrinkle