Mirosław Rajkowski

zajmuje się od wczesnych lat 80-tych sztukami audiowizualnymi działając w trzech obszarach: słowa, obrazu i dźwięku. Studiował matematykę, filozofię i historię sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim uzyskując tytuł magistra. Trzykrotnie otrzymał półroczne stypendium Ministerstwa Kultury na realizacje swoich projektów artystycznych. Od 1991r. zajmuje się sztuką wideo. Jego filmy i performansy były pokazywane w galeriach i na festiwalach w wielu krajach Europy oraz w USA m.in. na WRO, AVE, MEDIAWAVE, Ars Electronica, Audio Art. Jego kompozycje elektroakustyczne zostały wydane na płytach m.in. w Polsce, Hiszpanii, Italii, USA, Rosji, Japonii. Od 1993 regularnie prowadzi wykłady i pisze o sztuce komputerowej dla magazynu FORMAT.

“Moje filmy artystyczne łączą słowo, muzykę i obraz w taki sposób, że naprzemiennie jedno dla drugiego jest tłem i zarazem ekwiwalentem strukturalnym. Rejestracja zmysłowej rzeczywistości jest punktem wyjścia dla komputerowej deformacji tak zdobytego surowca po to, by zbliżyć się do efektu abstrakcyjnego obrazu i jego aleatorycznych mutacji m.in. wynikających już z samego sposobu filmowania. W konsekwencji interesuje mnie niefiguratywne wideomalarstwo, w którym ruch piksela obrazu objawia się z całą swoją nieprzewidywalnością i nienarracyjnością.”