Miron Tee

– zajmuje się poezją asemiczną i śmieciowym wideo, eksploruje usterki, zakłócenia i zanieczyszczenia w ramach strategii intermedialnych. Autor kilku wydawnictw zaprojektowanych w poetyce zinów i książek artystycznych. Publikuje na Liternecie, na Tmblerze i Youtubie. Należy do kolektywu Perfokarta.

http://mirontee.wixsite.com/mirontee/