Michał Brzeziński

– artysta zajmujący się tworzeniem obiektów i instalacji, a także wideo. W twórczości interesują go efekty interakcji z żyjącymi organizmami, roślinnymi i zwierzęcymi. Interakcję z nimi określa mianem języka afektywnego. Stara się nadać kształt komunikacji międzygatunkowej, usiłuje sproblematyzować zagadnienia etyczne w odniesieniu do organizmów żywych.

Wybrane dokumentacje: