Permutacje 2021

Permutacje 2021. Festiwal sztuki komputerowej odbędzie się w tym roku pod znakiem tematyki science-fiction. Fantastyka naukowa to działalność, którą znamy przede wszystkim z literatury, ale obecna jest ona także w sposób silny w komiksie i w ramach sztuki ilustracji oraz sztuki koncepcyjnej, w ramach gier komputerowych i animacji. Próba odnalezienia w ramach twórczości wizualnej i muzycznej analogii wcale nie jest łatwa. Pomimo bardzo ciekawej zbieżności między s-f a cyberkulturą i sztuką zorientowaną na naukę, związki między sztuką współczesną a literaturą we wskazanym zakresie nie są oczywiste lub silne. Należy wskazać na interesującą zbieżność pomiędzy pojęciem fantastyki naukowej, a twórczością spod znaku art & science, sztuką zorientowaną na naukę, a także cyberkulturą, którą niektórzy definiują poprzez triadę: sztuka, nauka i technologia.[1]

W każdym z tych trzech bytów, idei, pojęć występuje nauka, to właśnie ona stanowi coś w rodzaju przełącznika, za pomocą którego można przemieszczać się w tych trzech rejestrach. To przechodzenie między różnego typu wrażliwościami, praktykami dotyczy: 1) wychodzącego od literatury impulsu do fantazjowania na tematy naukowe[2], 2) projektowania doznań estetycznych, mającego na celu scalanie twórczości artystycznej z praktykami naukowymi, 3) czy wreszcie podejmowanie się aktywności związanych z mediami elektronicznymi, widzianych od strony zazębiania się rozwiązań technicznych, informacyjnych z wartościami estetycznymi i naukowymi, na przykład, z pięknem, wzniosłością a prawdą i skutecznością.

            Na wystawę zostali zaproszeni artyści, którzy praktykują na co dzień zagadnienia związane z mediami, wśród nich ważną rolę odgrywa przetwarzanie komputerowe, generatywność, interaktywność, sztuczna inteligencja, grafika 3D, synteza mowy i aranżacje z udziałem laserów. Tegoroczna edycja przejawiać się będzie poprzez wystawę, w ramach której pokażą się artyści skoncentrowani zasadniczo na walorach wzrokowych, ale także kompozytorzy, muzycy, którzy przygotują utwory muzyki elektronicznej, komputerowej. Wśród artystów zaproszeni są: Przemysław Jasielski wraz ze swoimi obrazami z cyklu „Rejected Projects” (2015-2017), które są czymś w rodzaju szkiców do obiektów, które po części przypominają technologie z przyszłości, Szymon Kaliski, którego dzieło „FabFungus” (2020) daje się sprowadzić do aranżacji kodu, ucieleśniania, wizualizacji i materializacji algorytmu ze sztucznym życiem[3], w tym procesie brali udział Marek Straszak i Arek Zub.

Poza tym, wezmą udział: Maciej Drabik i Łukasz Sienkiewicz, opracowujący alternatywne światy w ramach grafiki trójwymiarowej, ich obrazy przedstawiają charakterystyczne dla s-f przedmioty i sytuacje, takie jak pojazdy kosmiczne i usieciowienie. Pierwszy z nich pokaże prace: „Asteroid Station” (2015) oraz „Exodus” (2015). Drugi zaprezentuje concept art pod postacią obrazów: „Society 2.0” (2019) oraz „Society 2.1” (2019).

Obok nich zaproszony został także Marcelo Zammenhoff, który zaaranżuje, zbuduje instalację „Przybysz z instrukcją dla ludzkości / głowa medium III” (2021), na którą składać się będą lasery i głowa, sugerująca obecność androida lub cyborga. W warstwie dźwiękowej zaprezentują się Łukasz Szymankiewicz wraz z kompozycją będącą nawiązaniem do kina s-f klasy B „You are da Robot” (1998) zmasterowany przez Rafała Sądeja, Voices of the Cosmos z kompozycją „The Marvel of KIC” (2021), która inkorporuje sonifikację kosmosu, przetworzone na fale akustyczne parametry wizualne gwiazdy, co do której istnieją przypuszczenia, że jest źródłem energii dla obcej cywilizacji. Obok nich własną kompozycję elektroniczną przedstawi Marcelo Zamenhoff, który także inspiruje się kinem s-f. Będzie to utwór „David Vincent on the trail” (2021).

Permutacje 2021, CKiS w Koninie, Galeria Wieża Ciśnień, 11.06-30.06.2021

Zaproszone osoby: Maciej Drabik, Przemysław Jasielski, Szymon Kaliski, Łukasz Sienkiewicz, Marek Straszak, Łukasz Szałankiewicz, Voices of the Cosmos,  Marcelo Zammenhoff, Arek Zub

kurator: Roman Bromboszcz


[1]P. Zawojski, Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii, Katowice 2010, s. 42-76

[2]D. Seed, Science Fiction. A Very Short Introduction, New York 2011, s. 6-26

[3]M. Whitelaw, Metacreation. Art and Artificial Life, Cambridge 2006, s. 5